Dan Kritenbrink

U.S. President thanks Vietnam for COVID-19 support

In a Twitter post on April 9, U.S. President Donald Trump expressed his great thanks to Vietnam for sending 450,000 protective suits to help the country fight against the COVID-19 pandemic.

Tân Đại sứ Mỹ gửi lời chào thân thiện bằng tiếng Việt đến các bạn Việt Nam

Trong video giới thiệu ngắn về bản thân, tân Đại sứ Mỹ đến Việt Nam đã gửi lời chào thân thiện và chia sẻ hoàn toàn bằng tiếng Việt những dự định sắp tới trong nhiệm kỳ của mình, trong đó có việc muốn cùng gia đình du lịch khắp mọi miên Việt Nam.