Đám vu quy

Trưởng Ban Tổ chức huyện Năm Căn tử vong bất thường dưới cống

Khi Công an huyện cùng với người dân địa phương tiến hành đưa thi thể lên bờ thì xác định là Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Năm Căn (Cà Mau).