Dầm mưa Sài Gòn

Biết để tránh đổ bệnh do… dầm mưa

Những ngày qua, tại TP Hồ Chí Minh mưa như trút nước lại ngay giờ tan tầm khiến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng đã diễn ra. Bên cạnh những thiệt hại chưa thể thống kê được, nhiều người dân do “chịu trận” hàng giờ liền trong cơn mưa lịch sử đã đổ bệnh, phải nhập viện điều trị.