Đâm bạn nhậu tử vong

Vung dao đâm bạn nhậu tử vong

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, đối tượng gọi bạn nhậu ra ngoài nói chuyện rồi bất ngờ vung dao đâm bạn tử vong. 

Ngăn bạn tàu đánh nhau… người đàn ông ở Cà Mau bị đâm chết

Thấy bạn tàu vung dao đâm đồng nghiệp, người đàn ông ở Cà Mau đến can ngăn... liền bị đâm chết.