Đầm Hà

Đoàn viên Công an tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Chi đoàn Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) phối hợp với Đoàn thanh niên xã Quảng An (huyện Đầm Hà) xây dựng sân Nhà văn hóa thôn An Sơn, góp phần giúp xã Quảng An hoàn thành các mục tiêu trên con đường về đích nông thôn mới.

Công an đưa cụ bà bị lạc về với gia đình

Lên chơi với con nhưng bị lạc đường, cụ bà Trần Thị Thìn đã được Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đưa về với gia đình.