Đại úy Nguyễn Thị Thu Hương

Hai giảng viên CAND nhận giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương lần thứ II

Nhà giáo trẻ tiêu biểu là những cô giáo, thầy giáo đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, dấn thân cống hiến cho xã hội, sống gương mẫu và là tấm gương sáng cho học sinh, sinh viên...