Đại tá Vũ Thành Hà

Đại tá Vũ Thành Hà từ trần

Đồng chí Đại tá Vũ Thành Hà (SN 1933, tại Đồng Tháp), đã từ trần lúc 2h05 ngày 6-9-2018.