Đại tá Phan Văn Điền

Đại tá Phan Văn Điền từ trần

Công an tỉnh Tây Ninh và gia đình thương tiếc báo tin: