Đại tá Phạm Thị Hoài

Đại tá Phạm Thị Hoài từ trần

Đại tá Phạm Thị Hoài, nguyên Phó Trưởng phòng Cục Bảo vệ chính trị I, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã từ trần.