Đại tá Nguyễn Văn Minh

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Thái Bình

Sáng nay (8-10), tại Công an tỉnh Thái Bình, Bộ Công an đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thái Bình: Sơ kết triển khai thí điểm việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 12-10, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết triển khai thí điểm việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đại tá Nguyễn Văn Minh từ trần

Đại tá Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định từ trần.