Đại tá Nguyễn Văn Diện

Tôn vinh 30 điển hình tiên tiến của lực lượng CSCĐ Bắc Trung Bộ

Chiều ngày 11/3/2020, tại Nghệ An, Trung Đoàn Cảnh cát cơ động Bắc Trung Bộ (E26) tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2015-2020, phát động phong trào thi đua vì ANTQ giai đoạn 2020-2025.