Đại tá Lương Hữu Hiền

Đại tá Lương Hữu Hiền từ trần

Bộ Công an, Trường Cao đẳng CSND I và gia đình thương tiếc báo tin: