Đại tá Dương Thị Thanh Lê

Đại tá Dương Thị Thanh Lê từ trần

Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật (Bộ Công an) và gia đình thương tiếc báo tin: