Đại tá Đặng Văn Vượng

Công an xã – Trách nhiệm nặng, thu nhập “nhẹ”

Người xưa có câu “Có thực mới vực được đạo”, câu nói ấy quả thật thời nào cũng đúng. Điều này cũng là một phần lý giải nguyên nhân vì sao hiện nay ở nhiều địa phương trong cả nước lực lượng Công an xã dù đang thiếu hụt quân số nghiêm trọng mà vẫn không thể tuyển đủ định biên và tình trạng Công an xã nghỉ việc, bỏ việc đang ngày một gia tăng.