Đại sứ văn học Ireland

Đi tìm Đại sứ văn học Ireland

Đây là tên của cuộc thi tiếng Anh do Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, Vietnam Ireland Alumi và Trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ em Amslink phối hợp tổ chức.