Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba

Chiều 26-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.