Đại sứ Argentina

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Argentina và Đại sứ Myanmar

Chiều 22-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp các Đại sứ Argentina Claudio Ricardo Gutierrez, Đại sứ Myanmar Win Hlaing tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.