Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Khai mạc Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII

Ngày 1/8, Bộ Công an tổ chức Khai mạc Đại hội khoẻ “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, năm 2020 tại Sân vận động Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội).