Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đại biểu phụ nữ Quân đội tiêu biểu

Chiều 7-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt thân mật 90 đại biểu phụ nữ Quân đội tiêu biểu về dự Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VI giai đoạn 2016-2021.