Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Hai Phó bí thư là đồng chí Phan Văn Thắng và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa. Đồng chí Nguyễn Văn Thi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Ngày 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. Đại hội triệu tập 349 đại biểu, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, niềm tin và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho trên 60.000 đảng viên.