Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre

Bến Tre phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tinh thần Đồng khởi

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc, với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”.

Đồng chí Phan Văn Mãi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Sáng 16/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.