Đại học Tinh hoa

Khánh thành Trường Đại học VinUni sau 14 tháng xây dựng “thần tốc”

Trường ĐH VinUni được Tập đoàn Vingroup tài trợ không hoàn lại 3.000 tỷ cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và cấp học bổng cho sinh viên tài năng với mức học bổng cao nhất là 100% chi phí đào tạo và sinh hoạt phí.

Đại học VinUni hỗ trợ 35% chi phí đào tạo trong 5 niên khóa đầu tiên

Ngày 11-11, Dự án Đại học VinUni công bố định hướng tuyển sinh cho năm học 2020 – 2021 cho 3 ngành: Kinh doanh Quản trị, Khoa học sức khỏe, Kỹ thuật và Khoa học máy tính.