Đại học Mercer

Đại học Mercer (Hoa Kỳ) lắp chân giả cho 215 người khuyết tật Việt Nam

Đoàn công tác từ thiện trường Đại học Mercer (Hoa Kỳ) đã lắp chân giả cho 215 người với 232 chân, trong đó Bình Phước có 108 người, số còn lại là người ở các tỉnh, thành khác.