Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND

Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào trường CAND từ 17,75 điểm trở lên

Theo thông báo của Học viện Chính trị CAND, tổ hợp A01, C03, D01 của nhóm ngành Xây dựng lực lượng CAND có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 17,75 điểm, mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10...