Đại học An ninh hệ vừa làm vừa học

Bế giảng khóa II Đại học An ninh hệ vừa làm vừa học tại An Giang

Ngày 20-8, Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Lễ Bế giảng khóa II Đại học An ninh hệ vừa làm vừa học liên kết mở tại Công an tỉnh An Giang, niên khóa 2012 - 2017.