Đá Đen

Dự án thủy điện Đá Đen hơn 10 năm vẫn... ì ạch

Ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Tây cho biết, rất nhiều người dân địa phương bày tỏ sự bức xúc khi tiến độ thi công dự án thủy điện Đá Đen ì ạch kéo dài hơn 10 năm với 3 lần UBND tỉnh Phú Yên phải xem xét gia hạn thời gian nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.