DER RINGER

DER RINGER- German band from Hamburg on Asia tour

The band DER RINGER is one of Germany’s rising stars in music, leading the billboard lists of numerous music magazines. From October 24th to December 6th, the quintet from Hamburg is touring all over Vietnam and 5 other Asian countries!

Ban nhạc Đức được yêu thích biểu diễn xuyên Việt


Viện Goethe tại Việt Nam cho biết, 5 chàng trai của ban nhạc được yêu thích của nước Đức - DER RINGER sẽ đến Việt Nam vào ngày 24-10 để phục vụ cho chuyến biểu diễn xuyên Việt.