Cysteamine

Đề xuất đưa chất tạo nạc vào danh mục chất cấm sử dụng trong chăn nuôi3

Trước những nguy hại do chất tạo nạc Cysteamine (Cys) có thể gây ra cho con người, Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đang soạn thảo Thông tư để đưa chất này vào Danh mục chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi đồng thời tiến hành các thủ tục để chỉ định các phòng thử nghiệm phân tích chất Cys phục vụ quản lý nhà nước. 

Cấm chất tạo nạc Cysteamine hay để “lửng lơ” hiểm họa?

Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT đề xuất chưa đưa chất Cysteamine vào danh mục các chất cấm sử dụng, đồng thời cũng chưa cho phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi để chờ thêm bằng chứng khoa học rõ ràng về tác hại của Cysteamine đối với sức khỏe vật nuôi và con người.