Cứu của quý

Cứu "của quý" cho nam bệnh nhân nước ngoài

Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận cấp cứu thành công cho một bệnh nhân nam người nước ngoài bị xoắn tinh hoàn do nang mào tinh hoàn.