Curcumin

Vietnamese scientists announce new tablets for stomach remedy

PSNews - Vietnamese scientists recently announced their successes in applying molecular targeting technology into production of turmeric-based effervescent tablets to prevent and treat stomach pain and gastroesophageal reflux disease (GERD). 

Tập trung tấn công tối đa tế bào viêm loét dạ dày mạnh hơn 70 lần nano curcumin

Ngày 31-5-2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp ĐHQGHN tổ chức Hội thảo khoa học “Báo cáo tính hiệu quả và an toàn của công nghệ hướng đích ứng dụng trong bệnh viêm loét dạ dày” nhằm công bố kết quả nghiên cứu liên quan.