Cúp bơi thế giới

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên: Thêm một nấc và còn nhiều nấc nữa!

Tấm HCĐ và kỷ lục cá nhân mới ở nội dung 200m hỗn hợp nữ tại Cúp bơi thế giới ở Nga là câu trả lời rõ nhất của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên về sự thiếu tin tưởng vào quá trình phát triển của cô.