Cuộc thi viết về phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2016

Phát động cuộc thi viết về phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016

Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá năm 2016, ngày 31-5, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá-Bộ Y tế phát động “Cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016.”