Cuộc chiến với hành tinh Fantom

Cần quảng bá văn học Việt Nam một cách định hướng và tổng thể

Với Hội thảo “Văn xuôi Việt Nam – quá trình hội nhập và phát triển” diễn ra tại Hà Nội ngày 3/3, các nhà văn đã thực sự làm công việc “tiếp thị” văn học một cách đặc sắc, đúng với tiêu chí một hội nghị quảng bá văn học Việt Nam.