Cuộc chiến điệp báo

Nhà báo Yên Ba ra sách về Cuộc chiến điệp báo

“Răng sư tử” (Đông A phối hợp với NXB Công An Nhân dân xuất bản) là biên khảo công phu kéo dài 3 năm của tác giả Yên Ba. Cuốn sách phản ánh chiều sâu của đời sống quốc tế trong thế kỷ 20.