Cục Đào tạo - Bộ Công an

Dấu ấn đóng góp của những người thầy - chiến sĩ Công an

Trong những năm qua, đội ngũ nhà giáo CAND đã có sự phát triển, trưởng thành về nhiều mặt, góp phần quan trọng trong xây dựng, đào tạo lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.