Cục Y tế - Bộ Công an

Cục Y tế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018

Sáng ngày 19-12, tại trụ sở Bộ Công an, Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018. Trung tướng Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì hội nghị.