Cục Xuất nhập cảnh

Tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất, nhập cảnh tại Việt Nam

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Phổ biến quy định mới về xuất nhập cảnh của Việt Nam tới các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ.