Cục Xây dựng phong trào

Ra mắt Trang Thông tin điện tử tổng hợp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 8-8, tại Hà Nội, Cục Xây dựng phong trào (XDPT) toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Bộ Công an tổ chức Lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử tổng hợp (ĐTTH) phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và khánh thành Phòng Truyền thống XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 18/1, tại Hà Nội, Cục Xây dựng phong trào (XDPT) Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016.

Cục V28 tổng kết 5 năm phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Sáng 27/7, tại Hà Nội, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (V28) - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2010- 2015 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 27/7, tại Hà Nội, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ giai đoạn 2010-2015 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015.