Cục Quản lý dược

Nhiều mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng bị đình chỉ lưu hành

Hàng loạt sản phẩm chăm sóc sắc đẹp vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi.

Đăng ký, kê khai thuốc chỉ cần qua mạng

Ngày 26/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc và kê khai, kê khai lại giá thuốc.

Công bố 905 hoạt chất thuốc đang được lưu hành

Ngày 29/10, Cục Quản lý Dược đã công bố danh mục số lượng số đăng ký của 905 hoạt chất đã và đang có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.