Cục Quản lý dược

Công bố 905 hoạt chất thuốc đang được lưu hành

Ngày 29/10, Cục Quản lý Dược đã công bố danh mục số lượng số đăng ký của 905 hoạt chất đã và đang có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.