Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Đã thực hiện đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp mới

Bà Trần Thị Hồng Minh, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT cho biết hiện nay toàn bộ quy trình đăng ký doanh nghiệp được cán bộ đăng ký kinh doanh tác nghiệp trên Hệ thống Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (TTĐKDNQG).

72.370 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 8 tháng

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong 8 tháng năm 2018 có tới 72.340 doanh nghiệp dừng hoạt động không hoặc có đăng ký, doanh nghiệp giải thể, phá sản...