Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm pháp luật

Bộ Tư pháp vào cuộc xung quanh qui định cấm người đẹp chụp ảnh nude

Thông tư số 01/2016 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 15 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang chính thức có hiệu lực từ 15-5 đã gây nên những ý kiến tranh luận và được Bộ Tư pháp vào cuộc xem xét.