Cục Hải quan Quảng Trị

Cảnh cáo, điều chuyển công tác 5 công chức Hải quan cửa khẩu La Lay

Đại diện Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, trên cơ sở kết quả họp Hội đồng kỷ luật, Cục trưởng cục Hải quan Quảng Trị đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật 5 công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay với hình thức cảnh cáo, đồng thời điều động về công tác tại các đơn vị khác thuộc Cục Hải quan Quảng Trị.

Những thủ đoạn mới rút tiền Nhà nước

Cục Hải quan Quảng Trị khẳng định, sau khi Chính phủ ban hành Quyết định 72/2013/QĐ-TTg, cắt giảm một số mặt hàng không cho hưởng hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi xuất khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt (KTTMĐB) Lao Bảo, thời gian gần đây, hàng trăm doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn và một số địa phương lân cận, vẫn có thể rút tiền Nhà nước hàng tỷ đồng từ việc hoàn thuế GTGT bằng những thủ đoạn mới...

Đình chỉ công tác Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu La Lay

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, liên quan đến vụ việc cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay có dấu hiệu nhận tiền “bôi trơn” trong khi thực hiện thủ tục cho hành khách, phương tiện qua cửa khẩu, Cục Hải quan Quảng Trị đã ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay.