Cục Công tác Đảng và Công tác quần chúng

Xây dựng phong cách người thanh niên, phụ nữ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Chiều 24-11, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Cục Công tác đảng và công tác quần chúng đã tổ chức buổi tọa đàm "Xây dựng phong cách người Thanh niên - Phụ nữ X16 bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".