Cục Cảnh sát trại giam

Việt Nam – Mông Cổ: Trao đổi, học tập nhau trong quản lý, giáo dục người phạm tội

Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng (Cảnh sát QLTG, CSGD, TGD) đã có buổi làm việc và ký Bản ghi nhớ hợp tác  với Tổng cục Thi hành các bản án của Tòa án Mông Cổ...