Cục CSGT đường bộ - đường sắt

Món nợ lớn nhất mang tên “Thời gian”

Lịch sử giao thông nước nhà như một cuốn phim quay đều, rành rọt qua lời kể của Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ -  Đường sắt (Bộ Công an).