Cưa bom hơn 300 kg để lấy thuốc nổ bán

Cưa quả bom hơn 300 kg để lấy thuốc nổ bán

Nguyễn Quả (Sn 1975) và Nguyễn Cường (Sn 1991), cùng trú xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị đã tiến hành cưa đứt phần đuôi quả bom nặng hơn 300 kg được phát hiện tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị để lấy thuốc bom mang đi bán.