Cụ Phạm Phú Loát

Lời chia buồn

Ông Phạm Phú Loát, bố đẻ đồng chí Phạm Phú Lữ, Phóng viên Ban Chuyên đề Báo CAND (Cục Truyền thông CAND), sau một thời gian lâm bệnh đã từ trần.