Cụ Đinh Ngọc Nhĩ

Báo CAND chia buồn cùng gia đình đồng chí Nguyễn Văn Viên

Cụ Đinh Ngọc Nhĩ, bố vợ đồng chí Nguyễn Văn Viên do tuổi cao sức yếu đã tạ thế vào hồi 0h40’ ngày 9-12-2019.