Crew Dragon

Nga nói gì về ngày lịch sử của ngành vũ trụ Mỹ?

Nga nhìn nhận việc Mỹ có thể nối lại hoạt động đưa người lên trạm không gian ISS là tin tốt, song điều đó "nhẽ ra nên diễn ra từ lâu rồi".

SpaceX được trao sứ mệnh chế tạo tàu vũ trụ có người lái thứ hai

Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian (SpaceX) đã được trao sứ mệnh thứ hai, chế tạo tàu vũ trụ có người lái Crew Dragon để đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.