Công viên Fidel Castro

Khánh thành công viên Fidel Castro tại Quảng Trị

Nằm trong chương trình Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973- 9/2018), sáng 15-9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành công viên mang tên Lãnh tụ đất nước Cuba anh em, Fidel Catro, người bạn lớn của dân tộc Việt Nam.